Dziś jest: Sobota, 06 marzec 2021r., imieniny: Róży, Wiktora

09-402 Płock

ul. Kościuszki 8

tel. +48 24 262 64 24

fax. +48 24 264 56 46

e-mail: oilplock@plocman.pl

NIP: 774-23-47-984, REGON: 004737447

konto PEKAO.S.A. I o/Płock

96 1240 3174 1111 0000 2890 0113

kalendarium

Pon Wt Śr Czw Pi Sob Nie

medale honorowe epitafium dla lekarzy wydawnictwa Nagrody dla Stażystów wydawnictwa
<< powrót do strony głównej << powrót

Sąd

SKŁAD OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO W PŁOCKU NA OKRES VIII KADENCJI W LATACH 2018-2022

 

Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego

Marek Mądrecki

Zastępcy Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego

Andrzej Bielski

Bożena Załęska – Walczak

Członkowie Okręgowego Sądu Lekarskiego:

1.    Tadeusz Kozubski

2.    Wojciech Panek

3.    Maria Kowalska

4.    Katarzyna Rytel

5.    Dorota Waloch

6.    Grzegorz Augustyniak

 

Zgodnie z art. 30 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r.

/Dz. U. Nr 219, poz. 965/ t.j. z dnia 2019.05.22 Okręgowy Sąd Lekarski:

1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy,
2. rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie,
3. składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.

Zgodnie z art. 12.5 ustawy o izbach lekarskich:

Wyborów członków okręgowego sądu lekarskiego dokonuje zgromadzenie wyborcze, które stanowią członkowie izby lekarskiej wchodzący w skład rejonu wyborczego, albo organ izby lekarskiej.

Zgodnie z art. 14.6 ustawy o izbach lekarskich:

Do pełnienia funkcji członka sądu lekarskiego mogą kandydować lekarze wykonujący zawód przez co najmniej 10 lat.

Według art. 14.7 ustawy o izbach lekarskich:

Członek sądu lekarskiego nie może być członkiem innego organu izby lekarskiej, z wyjątkiem Krajowego Zjazdu Lekarzy i okręgowych zjazdów lekarzy.

Zgodnie z art. 14.12 ustawy o izbach lekarskich:

W razie wygaśnięcia mandatu przewodniczącego okręgowego sądu lekarskiego przed upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji, do czasu wyboru nowego przewodniczącego, funkcję tę pełni jeden z zastępców wybrany przez okręgowy sąd lekarski.

Zgodnie z art. 28.1 ustawy o izbach lekarskich:

Przewodniczącemu OSL służy prawo udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium z głosem doradczym.