Dziś jest: Poniedziałek, 06 lipiec 2020r., imieniny: Teresy, Dominiki

09-402 Płock

ul. Kościuszki 8

tel. +48 24 262 64 24

fax. +48 24 264 56 46

e-mail: oilplock@plocman.pl

NIP: 774-23-47-984, REGON: 004737447

konto PEKAO.S.A. I o/Płock

96 1240 3174 1111 0000 2890 0113

kalendarium

Pon Wt Śr Czw Pi Sob Nie

medale honorowe epitafium dla lekarzy wydawnictwa Nagrody dla Stażystów wydawnictwa
<< powrót do strony głównej << powrót

Wykaz uchwał

021/ORL/VIII/2018

w sprawie: podwyższenia kwoty wydanej na organizację Dnia Dziecka w Helenowie

020/ORL/VIII/2018

w sprawie: zakupu programu LEX od Wolters Kluwer

019/ORL/VIII/2018

w sprawie: udziału w V konferencji naukowej PWSZ

018/ORL/VIII/2018

w sprawie: organizacji obchodów Roku Edwarda Flatau’a

017/ORL/VIII/2018

w sprawie: powołania składów osobowych komisji problemowych VIII kadencji

016/ORL/VIII/2018

w sprawie: delegacji do prac w Komisjach i Zespołach NRL

015/ORL/VIII/2018

w sprawie: rekomendacji podmiotu do wpisu na listę uprawnionych

do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy dentystów

014/ORL/VIII/2018

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (z urzędu)

013/ORL/VIII/2018

w sprawie: wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej

i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej

w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

012/ORL/VIII/2018

w sprawie: zmodyfikowania systemu alarmowego siedziby OIL Płock

011/ORL/VIII/2018

w sprawie: w sprawie zakupu i instalacji sejfu na potrzeby biura OIL Płock

010/ORL/VIII/2018

w sprawie: ustalenia kalendarza posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2018 roku

009/ORL/VIII/2018

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicząK

008/ORL/VIII/2018

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

007/ORL/VIII/2018

w sprawie: wytypowania przedstawiciela do komisji konkursowej

006/ORL/VIII/2018

w sprawie: upoważnienia do zawarcia z Ministrem Zdrowia umowy na przekazanie

środków budżetowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych

z realizacją zadań o których mowa w ustawie o izbach lekarskich

005/ORL/VIII/2018

w sprawie: upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku VIII kadencji

do wykonywania czynności Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku

004/ORL/VIII/2018

w sprawie: upoważnienia członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku

do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku

003/ORL/VIII/2018

w sprawie: ustalenia kalendarza posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2018 roku

002/ORL/VIII/2018

w sprawie: powołania przewodniczących komisji problemowych oraz pełnomocników

ds. zadań zleconych odrębnie przez Okręgową Radę Lekarską w Płocku na okres VIII kadencji

001/ORL/VIII/2018

w sprawie: ustalenia liczebności i składu Prezydium

Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku na VIII kadencję, przypadającą na lata 2018-2022

169/ORL/VII/2017

w sprawie: zakupu książek na zakończenie kadencji

168/ORL/VII/2017

w sprawie: zakupu figurki św. Apolonii

167/ORL/VII/2017

w sprawie: wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”

166/ORL/VII/2017

w sprawie: zmiany uchwały Nr 7/2017 PORL w sprawie zobowiązania lekarza

do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem niepodjęcia wykonywania zawodu

po odbyciu stażu podyplomowego

165/ORL/VII/2017

w sprawie: skierowania lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu

w celu odbycia stażu podyplomowego od dnia 1 marca 2018r.

164/ORL/VII/2017

w sprawie: przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia

stażu podyplomowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej

oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

163/ORL/VII/2017

w sprawie: przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza,

wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej

oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

162/ORL/VII/2017

w sprawie: wpisania lekarza na listę członków

okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

okręgowej izby lekarskiej w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

161/ORL/VII/2017

w sprawie: wpisania lekarza na listę członków

okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

okręgowej izby lekarskiej w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

160/ORL/VII/2017

w sprawie: powołania komisji konkursowej

159/ORL/VII/2017

w sprawie: ustanowienia roku 2018 Rokiem Edwarda Flataua

158/ORL/VII/2017

w sprawie: organizacji i współfinansowania kolegium pism izb lekarskich w Płocku

157/ORL/VII/2017

w sprawie: powołania członków Komisji Bioetycznej VI kadencji w latach 2018 - 2021

156/ORL/VII/2017

w sprawie: uchylenia niezrealizowanych uchwał ORL VII kadencji

155/ORL/VII/2017

w sprawie: fundacji lekarze lekarzom

154/ORL/VII/2017

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

153/ORL/VII/2017

w sprawie: zlotu lekarzy Doctorriders

152/ORL/VII/2017

w sprawie: wyników kontroli Indywidualnej Praktyki Lekarskiej ...

151/ORL/VII/2017

w sprawie: przyznania nagród dla stażystów za rok 2017

150/ORL/VII/2017

w sprawie: przyznania Złotych Medali Honorowych

149/ORL/VII/2017

w sprawie: rozliczenia finansowego Okręgowego Sądu Lekarskiego w Płocku za rok 2017

148/ORL/VII/2017

w sprawie: rozliczenia finansowego Komisji Bioetycznej za rok 2017

147/ORL/VII/2017

w sprawie: rozliczenia finansowego Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Płocku za rok 2017

146/ORL/VII/2017

w sprawie: zwołania 38.Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Płocku

145/ORL/VII/2017

w sprawie: prowizorium planu finansowego na rok 2018

144/ORL/VII/2017

w sprawie: jednorazowej zapomogi 80+

143/ORL/VII/2017

w sprawie: kalendarza Okręgowej Rady Lekarskiej w 2018 roku

142/ORL/VII/2017

w sprawie: regulaminu przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej

w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Płocku

141/ORL/VII/2017

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

140/ORL/VII/2017

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

139/ORL/VII/2017

w sprawie: powołania komisji konkursowej

138/ORL/VII/2017

w sprawie: powołania komisji konkursowej

137/ORL/VII/2017

w sprawie: upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

136/ORL/VII/2017

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

135/ORL/VII/2017

w sprawie: zmiany Uchwały 108/ORL/VII/2016

134/ORL/VII/2017

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (z urzędu)

133/ORL/VII/2017

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

132/ORL/VII/2017

w sprawie: rewizji obiegu dokumentów inwestycyjno-finansowo-budżetowych

131/ORL/VII/2017

w sprawie: zmiany Uchwały 108/ORL/VII/2016

130/ORL/VII/2017

w sprawie: zakupu grafiki

129/ORL/VII/2017

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

128/ORL/VII/2017

w sprawie: przesyłania do PSSE kwartalnej informacji o zmianach w rejestrze praktyk lekarskich

127/ORL/VII/2017

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

126/ORL/VII/2017

w sprawie: zmiany UCHWAŁY NR 104/ORL/VII/2016

124/ORL/VII/2017

w sprawie: upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

123/ORL/VII/2017

w sprawie: odwołania obserwatora Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku

                     w Radzie Społecznej MOW NFZ w Warszawie.

    

122/ORL/VII/2017

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (z urzędu)

121/ORL/VII/2017

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą załącznik

120/ORL/VII/2017

w sprawie: darowizny ekranu konferencyjnego Małachowiance                                     

119/ORL/VII/2017

w sprawie: fundacji lekarze lekarzom

118/ORL/VII/2017

w sprawie:  kontroli praktyk prywatnych                                                         

117/ORL/VII/2017

w sprawie: komisji praktyk prywatnych

116/ORL/VII/2016

w sprawie: przyznania nagród dla stażystów za rok 2016                                                  

115/ORL/VII/2016

w sprawie: przyznania Złotych Medali Honorowych

114/ORL/VII/2016

w sprawie:   rozliczenia finansowego Okręgowego Sądu Lekarskiego w Płocku za rok 2016           

113/ORL/VII/2016

w sprawie: rozliczenia finansowego Komisji Bioetycznej za rok 2016

112/ORL/VII/2016

w sprawie: rozliczenia finansowego Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

w Płocku za rok 2016                                                 

111/ORL/VII/2016

w sprawie: zwołania 37.Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Płocku

110/ORL/VII/2016

w sprawie: prowizorium planu finansowego na rok 2017                                            

109/ORL/VII/2016

w sprawie: korekty planu finansowego na rok 2016

108/ORL/VII/2016

w sprawie: kalendarza Okręgowej Rady Lekarskiej w 2017 roku                                          

107/ORL/VII/2016

w sprawie: kalendarza wyborczego Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku w latach 2017/2018

106/ORL/VII/2016

w sprawie:  podziału na rejony wyborcze Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku w okresie VIII

kadencji                                               

105/ORL/VII/2016

w sprawie: liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru 1 delegata na

okres VIII kadencji

104/ORL/VII/2016

w sprawie: minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego Okręgowej Izby

Lekarskiej w Płocku na VIII kadencję

103/ORL/VII/2016

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

102/ORL/VII/2016

w sprawie: powołania członków komisji konkursowej. Załącznik

101/ORL/VII/2016

w sprawie: powołania komitetu organizacyjnego Konferencji SIERPC 2017

100/ORL/VII/2016

w sprawie: powołania komitetu naukowego Konferencji SIERPC 2017

099/ORL/VII/2016

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą


 

098/ORL/VII/2016

w sprawie:  patronatu dla IFMSA – Poland                                                       

097/ORL/VII/2016

w sprawie: udzielenia informacji publicznej

096/ORL/VII/2016

w sprawie:  finansowania dodatkowych projektów Klubu Lekarza w roku 2016                             

095/ORL/VII/2016

w sprawie:regulaminu pełnomocnika ds. zdrowia

094/ORL/VII/2016

w sprawie:  umowy z Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego                                                        

093/ORL/VII/2016

w sprawie: kompleksowej modernizacji sprzętu biurowo – elektryczno – informatycznego

092/ORL/VII/2016

w sprawie:  wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą                                                        

091/ORL/VII/2016

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą


 

090/ORL/VII/2016

w sprawie:  zmiany załącznika do uchwały 085/ORL/VII/2016                                                        

089/ORL/VII/2016

w sprawie: powołania komisji konkursowych

088/ORL/VII/2016

w sprawie:  zakupu Karty Praw Lekarza                              

087/ORL/VII/2016

w sprawie: zmiany kalendarza posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2016 roku

086/ORL/VII/2016

w sprawie:  wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą                                                        

085/ORL/VII/2016

w sprawie: powołania komisji konkursowych


 

084/ORL/VII/2016

w sprawie:  fundacji lekarze lekarzom                                                         

083/ORL/VII/2016

w sprawie: dotacji dla LO im. St. Małachowskiego w Płocku

082/ORL/VII/2016

w sprawie:  wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność

leczniczą                                          

081/ORL/VII/2016

w sprawie: zmiany kalendarza posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2016 roku


 

080/ORL/VII/2015

w sprawie:  korekty plany finansowego na rok 2015                                                          

079/ORL/VII/2015

w sprawie: powołania przewodniczącego komisji ds. rejestrów PWZL

078/ORL/VII/2015

w sprawie: rozliczenia finansowego Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
w Płocku za drugie półrocze roku 2015                                               

077/ORL/VII/2015

w sprawie: rozliczenia finansowego Komisji Bioetycznej za rok 2015

076/ORL/VII/2015

w sprawie: przyznania nagród dla stażystów za rok 2015                                                           

075/ORL/VII/2015

w sprawie:  MEDALU HONOROWEGO Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku

074/ORL/VII/2015

w sprawie: prowizorium planu finansowego na rok 2016                                                           

073/ORL/VII/2015

w sprawie: zwołania 36.Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Płocku

072/ORL/VII/2015

w sprawie: ustalenia kalendarza posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2016 roku                                                           

071/ORL/VII/2015

w sprawie: zmiany załącznika do uchwały 061/ORL/VII/2015

070/ORL/VII/2015

w sprawie: rozliczenia finansowego Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
w Płocku za pierwsze półrocze 2015                                                           

069/ORL/VII/2015

w sprawie: skreślenia praktyki… (NA WNIOSEK)

068/ORL/VII/2015

w sprawie: powołania komisji konkursowych                                     

       
 

067/ORL/VII/2015

w sprawie:  zakupu nowego laptopa z oprogramowaniem                                                         

 

066/ORL/VII/2015

w sprawie: zakupu nowej kserokopiarki

065/ORL/VII/2015

w sprawie: zmiany przedstawiciela w MOW NFZ                     

      
 

064/ORL/VII/2015

w sprawie: organizacji XII KZL w Płocku                                                             

 

063/ORL/VII/2015

w sprawie: powołania członków komisji konkursowej

062/ORL/VII/2015

w sprawie: powołania zespołu ds. analizy zachorowalności i umieralności

na nowotwory w Płocku                                      

061/ORL/VII/2015

w sprawie:  powołania członków komisji konkursowych                                                             

 

060/ORL/VII/2015

w sprawie: fundacji lekarze lekarzom

059/ORL/VII/2015

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą                                       

058/ORL/VII/2015

w sprawie:  dofinansowania koncertu studentów medycyny

057/ORL/VII/2015

w sprawie: podpisania umowy z firmą brokerską                                                                     

 

056/ORL/VII/2015

w sprawie: zmiany kalendarza Okręgowej Rady Lekarskiej w roku 2015 w związku z organizacją posiedzenia wyjazdowego

055/ORL/VII/2015

w sprawie: powołania komitetu naukowego Konferencji Budujemy Dobre Relacje                                                           

054/ORL/VII/2015

w sprawie: powołania komitetu organizacyjnego Konferencji Budujemy Dobre Relacje


 

053/ORL/VII/2014

w sprawie: korekty plany finansowego na rok 2014                                                              

 

052/ORL/VII/2014

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

051/ORL/VII/2014

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą                                       

050/ORL/VII/2014

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

049/ORL/VII/2014

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą                                                                      

 

048/ORL/VII/2014

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

047/ORL/VII/2014

w sprawie: rozliczenia finansowego Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

w Płocku za rok 2014                                                           

046/ORL/VII/2014

w sprawie: powołania członków Komisji Bioetycznej V kadencji w latach 2015 - 2018

045/ORL/VII/2014

w sprawie: rozliczenia finansowego Komisji Bioetycznej za rok 2014

 

044/ORL/VII/2014

w sprawie: przyznania nagród dla stażystów za rok 2014

043/ORL/VII/2014

w sprawie: medali honorowych                                                                       

 

042/ORL/VII/2014

w sprawie: zwołania 35.Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Płocku

041/ORL/VII/2014

w sprawie: zwołania 35.Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Płocku                                                                           

 

040/ORL/VII/2014

w sprawie: ustalenia kalendarza posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej

w 2015 roku

039/ORL/VII/2014

w sprawie:                                                                             

 

038/ORL/VII/2014

w sprawie: 

037/ORL/VII/2014

w sprawie: pełnomocnika ds. młodych lekarzy                                        

036/ORL/VII/2014

w sprawie: w sprawie Medalu Honorowego               

035/ORL/VII/2014

w sprawie: pełnomocnictwa firmy brokerskiej

 

034/ORL/VII/2014

w sprawie: akcji Ratujmy Płockie Powązki                                                         


 

033/ORL/VII/2014

w sprawie: upoważnienia do zawarcia z Ministrem Zdrowia umowy na przekazanie środków budżetowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań o których mowa w ustawie o izbach lekarskich

032/ORL/VII/2014

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

031/ORL/VII/2014

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

030/ORL/VII/2014

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą   

029/ORL/VII/2014

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (z urzędu)

028/ORL/VII/2014

w sprawie: uchylenia uchwały 14/ORL/VI/2009

027/ORL/VII/2014

w sprawie: współfinansowania jubileuszu samorządu lekarskiego w Polsce

026/ORL/VII/2014

w sprawie: fundacji lekarze lekarzom

025/ORL/VII/2014

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

024/ORL/VII/2014

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

023/ORL/VII/2014

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (z urzędu)

022/ORL/VII/2014

w sprawie: powołania komitetu organizacyjnego obchodów 25-lecia Okręgowej Izby

Lekarskiej w Płocku

021/ORL/VII/2014

w sprawie: zmiany załącznika do uchwały 013/ORL/VII/2013

020/ORL/VII/2014

w sprawie: powołania składów osobowych komisji problemowych VII kadencji

019/ORL/VII/2014

w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do uchwały 012/ORL/VII/2013

018/ORL/VII/2014

w sprawie: zmiany uchwały 008/ORL/VII/2013

017/ORL/VII/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

016/ORL/VII/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (z urzędu)

015/ORL/VII/2013

w sprawie:w sprawie powołania obserwatora Okręgowej Izby Lekarskiej w

Płocku w Radzie Społecznej MOW NFZ w Warszawie.

014/ORL/VII/2013

w sprawie: powołania przedstawiciela ORL do komisji konkursowej

013/ORL/VII/2013

w sprawie: powołania członków komisji konkursowych

012/ORL/VII/2013

w sprawie: powołania przewodniczących komisji problemowych i pełnomocników

ds. zadańzleconych odrębnie przez Okręgową Radę Lekarską w Płocku na okres VII kadencji

011/ORL/VII/2013

w sprawie: przyznania nagród dla stażystów za rok 2013

010/ORL/VII/2013

w sprawie: przyznania Złotego Medalu Honorowego Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku

009/ORL/VII/2013

w sprawie: prowizorium planu finansowego na rok 2014

008/ORL/VII/2013

w sprawie: zwołania 34.Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Płocku

007/ORL/VII/2013

w sprawie: limitu kwotowego za używanie telefonów komórkowych dla celów służbowych

006/ORL/VII/2013

w sprawie: upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku do

podejmowania czynności w zakresie wykonania remontu lokalu Okręgowej Izby

Lekarskiej w Płocku. 

005/ORL/VII/2013

w sprawie: upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku

VII kadencji dowykonywania czynności Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku

004/ORL/VII/2013

w sprawie: upoważnienia członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku

doskładania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu

Okręgowej Izby Lekarskiej wPłocku.

003/ORL/VII/2013

w sprawie: ustalenia kalendarza posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2014 roku

002/ORL/VII/2013

w sprawie: zmiany regulaminu komisji problemowych

001/ORL/VII/2013

w sprawie: ustalenia liczebności i składu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

w Płockuna VI kadencję, przypadającą na lata 2013-2017.

257/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

256/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

255/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

254/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

253/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

252/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

251/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

250/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

249/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

248/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

247/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

246/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

245/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

244/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

243/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

242/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

241/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

240/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

239/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

238/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

237/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

236/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

235/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

234/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

233/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

232/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

231/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

230/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

229/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

228/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

227/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

226/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

225/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

224/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

223/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

222/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

221/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

220/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

219/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

218/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

217/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

216/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

215/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

214/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

213/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

212/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

211/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

210/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

209/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

208/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

207/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

206/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

205/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

204/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

203/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

202/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

201/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

200/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

199/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

198/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

197/ORL/VI/2013

w sprawie: wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

196/ORL/VI/2013

w sprawie:

195/ORL/VI/2013

w sprawie: 

194/ORL/VI/2013

w sprawie: