Dziś jest: Poniedziałek, 06 lipiec 2020r., imieniny: Teresy, Dominiki

09-402 Płock

ul. Kościuszki 8

tel. +48 24 262 64 24

fax. +48 24 264 56 46

e-mail: oilplock@plocman.pl

NIP: 774-23-47-984, REGON: 004737447

konto PEKAO.S.A. I o/Płock

96 1240 3174 1111 0000 2890 0113

kalendarium

Pon Wt Śr Czw Pi Sob Nie

medale honorowe epitafium dla lekarzy wydawnictwa Nagrody dla Stażystów wydawnictwa
<< powrót do strony głównej << powrót

Rejestr praktyk

Rejestr praktyk zawodowych

            Na podstawie ustaw: o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o działalności leczniczej lekarz  może wykonywać:

  • indywidualną praktykę lekarską
  • indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania
  • indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską
  • indywidualną  specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
  • indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania
  • grupową praktykę lekarską

 

po uzyskaniu zaświadczenia o wpisie do rejestru praktyk lekarskich Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku właściwej ze względu na miejsce wykonywania praktyki.

ZAŚWIADCZENIA PRZESYŁANE WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ!

 

            W celu uzyskania wpisu do rejestru lekarz/lekarz dentysta obowiązany jest złożyć stosowny wniosek  A i ewentualny załącznik A/B z informacją dotyczącą praktyki wykonywanej w kolejnym miejscu (w gabinecie) lub kolejnym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (pliki do pobrania) oraz

w przypadku praktyki stacjonarnej:

-  kserokopię prawa wykonywania zawodu

- opinię organu sanitarnego

- kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

- kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z pomieszczenia (np. akt własności, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia)

- aktualną POLISĘ OC składaną corocznie nie później niż 7 dni po zawarciu ubezpieczenia

- dowód  wpłaty tytułem rejestracji praktyki (w dniu składania dokumentów):

1) 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok (…) obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru zaokrąglonego w górę do złotówki-w przypadku każdego rodzaju praktyki (104 złote) 

 

2) połowę stawki wyliczonej w pkt. 1)  - kolejna praktyka lub zmiana adresu praktyki (52 złote)

 w przypadku praktyki wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania:

- kserokopię prawa wykonywania zawodu

- kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

- kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z pomieszczenia w którym będą przyjmowane wezwania i przechowywana będzie dokumentacja medyczna (np. akt własności, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia)

- aktualną POLISĘ OC składaną corocznie nie później niż 7 dni po zawarciu ubezpieczenia


- dowód  wpłaty tytułem rejestracji praktyki (w dniu składania dokumentów):

1) 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok (…) obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru zaokrąglonego w górę do złotówki-w przypadku każdego rodzaju praktyki (104 złote) 

2) połowę stawki wyliczonej w pkt. 1)  - kolejna praktyka lub zmiana adresu praktyki (52 złote*)

w przypadku praktyki wykonywanej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego:

- kserokopię prawa wykonywania zawodu

- kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

- aktualną POLISĘ OC składaną corocznie nie później niż 7 dni po zawarciu ubezpieczenia

- dowód  wpłaty tytułem rejestracji praktyki (w dniu składania dokumentów):

1) 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok (…) obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru zaokrąglonego w górę do złotówki-w przypadku każdego rodzaju praktyki (104 złote)

2) bez opłat - przypadku zamiany praktyki wykonywanej wyłącznie na wezwanie na praktykę wykonywaną wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

2) połowę stawki wyliczonej w pkt. 1)  - kolejna praktyka lub zmiana adresu praktyki (52 złote*)

w przypadku praktyki grupowej:

- kserokopię prawa wykonywania zawodu

- kserokopia umowy spółki cywilnej lub partnerskiej

- opinię organu sanitarnego

- kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

- kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z pomieszczenia (np. akt własności, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia)

- aktualną POLISĘ OC składaną corocznie nie później niż 7 dni po zawarciu ubezpieczenia

- dowód  wpłaty tytułem rejestracji praktyki (w dniu składania dokumentów):

2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok (…) obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru zaokrąglonego w górę do złotówki  – od każdego lekarza-wspólnika spółki (104 złote)

            Zmian w rejestrze dokonuje się wypełniając wniosek B i ewentualny załącznik A/B z informacją dotyczącą praktyki wykonywanej w kolejnym miejscu (w gabinecie) lub kolejnym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (pliki do pobrania)

            Każda praktyka zobowiązana jest do posiadania REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO PRAKTYKI ZAWODOWEJ (WZÓR – pliki do pobrania)

Opłatę za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wpis do rejestru praktyk lekarskich prosimy wpłacać na konto bankowe OIL w Płocku nr: 36 1240 3174 1111 0000 2890 0126

PREZENTACJA ZASAD DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W FORMIE PRAKTYK PRYWATNYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI W POLSCE PRZEPISAMI (POBIERZ)