Dziś jest: Piątek, 24 maj 2019r., imieniny: Joanny, Zuzanny

09-402 Płock

ul. Kościuszki 8

tel. +48 24 262 64 24

fax. +48 24 264 56 46

e-mail: oilplock@plocman.pl

NIP: 774-23-47-984, REGON: 004737447

konto PEKAO.S.A. I o/Płock

96 1240 3174 1111 0000 2890 0113

kalendarium

Pon Wt Śr Czw Pi Sob Nie

medale honorowe epitafium dla lekarzy wydawnictwa Nagrody dla Stażystów wydawnictwa
<< powrót do strony głównej << powrót

BEZ POROZUMIENIA!

W sobotę w dniu 20.12.2014 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Federacji i KLRwP z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia. Delegacji NFZ przewodniczył Prezes NFZ, Tadeusz Jędrzejczak, ze strony Ministerstwa rozmowy prowadzili: Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz oraz Wiceministrowie: Sławomir Neumann oraz Piotr Warczyński.
Na wstępie Federacja i KLRwP wskazały, iż treść noweli Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przekazana przez Ministerstwo Zdrowia do konsultacji społecznych nie jest zgodna z poczynionymi ustaleniami w zakresie terminu wejścia w życie tego Rozporządzenia. Obie organizacje zażądały, by nowela weszła w życie z dniem 01.01.2015 r.
W dalszej części spotkania, przedmiotem rozmów było Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. Po ich zakończeniu sporządzony został protokół uzgodnień i niezgodności wskazujący na kwestie, które nie zostały do dnia dzisiejszego ustalone. Przedmiotem rozmów w dniu dzisiejszym nie była zaś kwestia finansowania świadczeń poz.
Niezależnie od powyższego przedstawiciele Federacji i KLRwP poinformowali, iż jedyny możliwy termin, na jaki zostaną – w razie osiągnięcia porozumienia – podpisane umowy na rok 2015 to okres 9-miesięczny. Wskazano również na zapisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które wymagają zmian, a które muszą nastąpić najpóźniej do końca września 2015 roku. Minister Zdrowia nie wyraził zgody na złożenie w tym zakresie jakichkolwiek zobowiązań. (INFORMACJA ZA PORTALEM: pzmazowsze.pl)