x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

30 czerwca 2020

40. Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów OIL w Płocku