x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

24 lutego 2022

42 Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów OIL w Płocku