x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

2 września 2020

Aktualne rozporządzenia Ministra Zdrowia dot. COVID-19