x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

23 maja 2024

Ankieta dotycząca urlopu regeneracyjnego

Ankieta dot. urlopu regeneracyjnego powstała z inicjatywy oddolnej członków Śląskiej Izby Lekarskiej i wszelkie sugestie i pytania prosimy kierować do Śląskiej Izby Lekarskiej. Jej celem jest zebranie opinii środowiska lekarskiego na temat zasadności podjęcia próby wprowadzenia płatnego urlopu regeneracyjnego, wzorem innych zawodów i niektórych państw Unii Europejskiej.

„Każdy z nas, lekarzy z kilkudziesięcioletnim stażem w zawodzie, zauważa, jak bardzo zmieniły się realia pracy przez ostatnie 20 lat.  Z jednej strony na plus: mamy wzrost wynagrodzeń, pracujemy w oparciu o różne formy zatrudnienia, sami decydujemy, gdzie i kiedy pracujemy. Jednak nie zawsze organizacja pracy w miejscu zatrudnienia jest prawidłowa, wielu lekarzy i lekarzy dentystów nie potrafi optymalnie korzystać z odpoczynku. Niektórzy, mając urlop w jednym miejscu pracy, pracują w tym czasie w innym. Takie sytuacje zwiększają ryzyko wystąpienia zespołu wypalenia zawodowego. Nie bez znaczenia była także praca ponad siły w trakcie pandemii Covid-19” – podkreśla autorka ankiety dr Elżbieta Smętek, specjalista psychiatra.

Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmuje 2 minuty.

Link do ankiety:

https://izba-lekarska.org.pl/o-izbie/aktualnosci/ankieta-dotyczaca-urlopu-regeneracyjnego