x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

26 września 2022

Ankieta NIL

Ankieta dla lekarzy i lekarzy dentystów dotyczącą działań i kierunku rozwoju samorządu lekarskiego:

https://ankiety.hipokrates.org/index.php/332175?lang=pl