x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

14 października 2020

APEL KONWENTU PREZESÓW Z 14.10.2020