x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

5 listopada 2020

Apel Prezesa NRL do Ozdrowieńców