x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

2 lutego 2023

Bezpłatne szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów