x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

22 grudnia 2023

Biuletyn nr 1/2023 (147)

https://oilplock.pl/wp-content/uploads/2023/12/Biuletyn147.pdf