x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

20 lutego 2022

Co nowego w eksperymentach medycznych?

Znowelizowane przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zapisy dotyczące zasad prowadzenia eksperymentów medycznych uległy istotnym przeobrażeniom. Regulacje pozostawiają wiele wątpliwości. Nie regulują pewnych kwestii wprost, zaś rozwiązywanie pojawiających się problemów pozostaje w oparciu o stosowanie wykładni prawnej. Podczas webinarium padną odpowiedzi na pytania:

Jak w aktualnym stanie prawnym definiować eksperyment medyczny?
Kto może nim kierować?
Kto może być uczestnikiem eksperymentu?
Jakie warunki formalno-prawne stawia przed podmiotem przeprowadzającym eksperyment ustawodawca?
Jak rozumieć obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny?
Jaka jest odpowiedź rynku (zasady zawierania polis, taryfikacja, ocena ryzyka, niezbędne dane i ceny)?

Szkolenie odbędzie się 8 marca 2022 r. o godzinie 10.00.

Szkolenie jest bezpłatne, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja: www.mentor.pl/szkolenie

 

Co nowego w eksperymentach