x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

17 maja 2024

III Ogólnopolska Konferencja Historyczna Izb Lekarskich

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Komisja Historyczna ORL w Płocku ma zaszczyt zaprosić chętnych lekarzy i lekarzy dentystów przedstawicieli Izb Lekarskich i Ośrodków Historycznych do wzięcia udziału w

 

 III Ogólnopolskiej Konferencji Historycznej Okręgowych Izb Lekarskich

Ocalić od zapomnienia – oblicza działalności historycznej izb lekarskich

 

Konferencja będzie poświęcona podejmowanym działaniom izb mającym na celu uchronienie od zapomnienia historii lekarskiej – tej najnowszej –  nieomal 35-letniej historii odrodzonego samorządu lekarskiego, ale też okresu wcześniejszego.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich chętnych lekarzy, lekarzy dentystów – pasjonatów historii oraz działaczy – twórców samorządu, którzy chcieliby podzielić się swoimi wspomnieniami z pierwszych lat odradzającego się samorządu lekarskiego. Jakie były zasady tworzenia, jakie nadzieje przyświecały organizatorom; jakie były sukcesy i porażki; ileż wytężonej pracy i poświęcenia włożono w kształtowanie samorządu. Sylwetki lekarzy i lekarzy dentystów zasłużonych dla lokalnych samorządów lekarskich. Mile widziane będą również prezentacje i prelekcje przedstawiające lokalne środowisko lekarsko-dentystyczne; wspomnienia, które należy ocalić od zapomnienia

III Ogólnopolska Konferencja Historyczna Okręgowych Izb Lekarskich jest oficjalnym wydarzeniem zgłoszonym do Ośrodka Kultury i Dziedzictwa Historycznego NIL w Warszawie.

Zgłaszanie uczestnictwa z podaniem swoich danych kontaktowych prosimy przesłać do dn. 11.06.2024r. drogą mailową.

Osobą do kontaktu ze strony OIL w Płocku jest  lek. dent. Ewa Szczutowska (e.szczutowska@hipokrates.org lub biuro@oilplock.pl).

Poniżej do pobrania formularz zgłoszeniowy:

Formularz Zgłoszeniowy

 

Koszty uczestnictwa szacujemy wstępnie na około 1300,00 PLN od osoby (są one uzależnione od ilości osób i mogą ulec zmianie).

Proponujemy, aby koszty uczestnictwa za swoje delegacje pokryły Okręgowe Izby Lekarskie.

 

Ramowy program konferencji:

13 września 2024r (piątek)

Przyjazd zgłoszonych uczestników konferencji, rejestracja, zakwaterowanie w Hotelu Starzyński w Płocku, ul. Piekarska 1 – usytuowany na Wzgórzu Tumskim w samym centrum Starego Miasta.

14.45 – 15.30 powitanie przybyłych uczestników konferencji w siedzibie OIL w Płocku, ul. Kościuszki 8

16.00 – 19.00 I sesja wyjazdowa – przejazd autokarem do Społecznego Muzeum Ziemi Gąbińskiej im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Gąbinie (wykłady + zwiedzanie muzeum)

19.30 kolacja dla zarejestrowanych uczestników konferencji

21.00 powrót do hotelu, dla chętnych „ Płock nocą”

14 września 2024r (sobota)

7.30 – 8.45 śniadanie dla uczestników zakwaterowanych w hotelu

9.00 – 9.15 uroczyste otwarcie Konferencji Historycznej

9.15 – 10.45 II sesja tematyczna – wstęp wolny

10.45 – 11.00 przerwa

11.00 – 12.45 III sesja tematyczna – wstęp wolny

13.00 – 14.30 obiad dla zarejestrowanych uczestników konferencji

15.30 – 18.30 IV sesja tematyczna – wstęp wolny

20.00 – uroczysta kolacja dla zarejesrtowanych uczestników konferencji

15 września 2024r (niedziela)

8.00 – 9.00 śniadanie dla uczestników zakwaterowanych w hotelu

9.30 – 11.00 V sesja tematyczna w siedzibie OIL w Płocku – wstęp wolny, zakończenie konferencji

11.15 – 12.00 podsumowujące spotkanie uczestników – członków OK i DH Naczelnej Izby Lekarskiej

Dla chętnych i zainteresowanych proponujemy:

– zwiedzanie płockiej Starówki

– zwiedzanie wystawy Art Deco ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Organizator zastrzega sobie możliwość nieznacznych zmian w ramowym programie.