x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

6 maja 2020

Informacja nt. posiedzenia ORL w dniu 15 maja 2020 roku

W związku z ograniczeniami w organizowaniu posiedzeń związanym z trwającym stanem epidemicznym i wprowadzonymi regulacjami prawnymi informuję, że najbliższe, zgodne z kalendarzem posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej ( 15 maja 2020 godzina 18:00) będzie zorganizowane w trybie online.

Członkowie OIL w Płocku, chcący brać udział w posiedzeniu po potwierdzeniu udziału i podaniu adresu mailowego otrzymają link do podłączenia się do obrad.

Podłączenie będzie możliwe po wyrażeniu akceptacji przez użytkownika na zainstalowanie „wtyczki” umożliwiającej aktywację połączenia. Używamy oprogramowania zoom. Prowadzone dotychczas posiedzenia Prezydium przebiegały bez zakłóceń. Link będzie aktywny na 30 minut przed terminem posiedzenia. Do zobaczenia.