x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

22 maja 2024

INFORMACJA o 16 Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Lekarzy

Koleżanki i Koledzy Lekarze i Lekarze Dentyści, członkowie OIL w Płocku

W dniach 16-18 maja w Łodzi odbył się 16 Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy – zgodnie z ustawą o izbach lekarskich -naszej najwyższej władzy. Zwołany, aby dostosować do obecnych potrzeb Kodeks Wyborczy i aby dostosować Kodeks Etyki Lekarskiej.

Poniżej linki do sprawozdań z poszczególnych dni pracy.

 

NIL – Uchwalono nowy regulamin wyborczy – 1. dzień XVI NKZL

NIL – Zmiany w Kodeksie Etyki Lekarskiej – 2. dzień XVI NKZL