x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

13 kwietnia 2023

Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku

Prezes Sądu Okręgowego w Płocku zwraca się  do lekarzy i lekarzy dentystów z prośbą o zgłaszanie swoich kandydatur do wpisania na listę biegłych sądowych prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku.

 

Ustanowienie biegłego sądowego regulują przepisy Rozporządzenia Ministra sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych

(Dz. U. 2005.15.133).

 

Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail: prezes@plock.so.gov.pl lub pod nr telefonu 24 269 72 59.