x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

20 października 2022

Jubileusz 150-lecia Płockiego Towarzystwa Lekarskiego – mapa dojazdu

  1. Hotel Starzyński w Płocku, ul. Piekarska 1
  2. Okręgowa Izba Lekarska w Płocku, ul. Kościuszki 8
  3. Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku, ul. Małachowskiego 1
  4. Państwowa Szkoła Muzyczna w Płocku, ul. Kolegialna 23