x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

1 lutego 2022

Kalendarz szkoleń online Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej – dla lekarzy i lekarzy dentystów