x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

3 października 2023

Konferencja „Chirurgia wewnątrznaczyniowa”

Płockie Towarzystwo Lekarskie

wraz z Okręgową Izbą Lekarską w Płocku

serdecznie zapraszają na 

konferencję

14.10.2023r., godz. 10:00, aula Liceum Ogólnokształcącego

Marsz. St. Małachowskiego w Płocku
ul. Małachowskiego 1

(wjazd na parking szkolny, brama od ul. Piekarskiej)
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁACHOWSKI

„Chirurgia wewnątrznaczyniowa”

 

Program:

  1. „Nowoczesne leczenie chorób aorty” – Prof. dr hab. n. med. Tomasz Jakimowicz – Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, Warszawa, Banacha 1a
  2. „Leczenie wewnątrznaczyniowe i profilaktyka udaru niedokrwiennego oraz krwotocznego” – Dr Krzysztof Bartosz Kądziołka – Mazowieckie Interwencyjne Centrum Leczenia Udarów MICLU
  3. Dyskusja.
  4. Obiad.
  5. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Płockiego Towarzystwa Lekarskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.