x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

15 marca 2022

Konferencja pn. „Skuteczność rehabilitacji pocovidowej”

W dniu 21 marca 2022 roku odbędzie się Konferencja pn. „Skuteczność rehabilitacji pocovidowej”.

 

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym tj. stacjonarnie: Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie ul. Racławicka 56 B, VII piętro, Sala Sesyjna Sejmiku oraz on-line.

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszeni są o potwierdzanie obecności do 17 marca br. na adres email: sekretariat@wschp.pl lub telefonicznie: 32 642 80 90 wew. 58 lub 18 wraz z podaniem danych: imię, nazwisko, stanowisko/ dział oraz nazwę jednostki w której Państwo pracują. Zapraszamy również pozostałych Pracowników Państwa Jednostki do uczestnictwa w konferencji stacjonarnie lub on-line.

 

Program – Skuteczność rehabilitacji pocovidowej 21.03.2022 r.

9:30 Rejestracja

 

Sesja A/ oczekiwania i potrzeby

10:00 Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego – przywitanie gości, otwarcie Konferencji

10:15 przedstawiciel Ministra Zdrowia

10:30 Dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski – „COVID, long – COVID, post – COVID i co dalej?

10:45 Dr n. med. Paweł Grzesiowski Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Ekspert w dziedzinie zdrowia publicznego – Próba określenia populacji wymagającej dalszej opieki w ramach long covid oraz perspektywy czasowej

11:00 Prof. dr hab. n. med. Halina Batura -Gabryel Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób płuc – wystąpienie

11:15 Dr n. med. Jacek Tulimowski – Ciąża. Covid-19. Rehabilitacja.

11:30 dr n. med. Paweł Maga – Potrzeby rehabilitacji w zakresie układu krążenia

11:45 Dr Krzysztof Czernicki Konsultant Wojewódzki w zakresie rehabilitacji – Problemy rehabilitacji pocovidowej na przykładzie wybranych przypadków klinicznych

12:00 Prof. Leonid Hryshchuk Uniwersytet Medyczny w Tarnopolu – Rehabilitacja pa- cjentów pocovidowych według „Ternopil Phthisio-Pulmonary Center”

12:15 Prof. Jurij Walecki Koordynator Ekspertów Zarządu Ochrony Zdrowia Obwodowej Państwowej Administracji w dziedzinie Ftyzjatria, Pulmonologia – Rehabilitacja pa- cjentów z patologią układu oddechowego w czasie pandemii COVID-19

12:30 dr Bożena Wierzyńska Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Rehabilitacja leczni- cza w ramach prewencji rentowej ZUS w schorzeniach układu oddechowego

12:45 przerwa obiadowa

 

Sesja B/ przykładowe działania i plany

13:30 Dyrektor Krystyna Walendowicz Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. Dr S. Ja- sińskiego z siedzibą w Zakopanem – Praktyczny aspekt rehabilitacji pocovidowej pa- cjentów   Wojewódzkiego   Szpitala   Rehabilitacyjnego    im.   dr.   S.    Jasińskiego w Zakopanem

13:45 Katarzyna Rys Dyrektor Uzdrowiska Kopalnia Soli „Wieliczka” – Rehabilitacja pa- cjentów ze schorzeniami górnych i dolnych dróg oddechowych po przebytym COVID-19 z wykorzystaniem subterraneoterapii

14:00 Ewa Rybicka Dyrektor Uzdrowiskowego Instytutu Zdrowia – Efektywności rehabi- litacji krążeniowo-oddechowej pacjentów po przebytej objawowej infekcji wirusem SARS-CoV-2 oraz ocena ryzyka sercowo-naczyniowego – wyniki wstępne

14:15 Krzysztof Grzesik Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły – Skuteczność rehabilitacji pocovidowej w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

14:30 prof. dr hab. Roman Nowobilski – Rehabilitacja po przebyciu Covid-19 w ujęciu prospektywnym

14:45 Patryk Wicher poseł na Sejm IX kadencji Parlamentarny Zespół ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego i Mundurowej Służby Zdrowia – wystąpienie

15:00 Podsumowanie/ zakończenie