x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

1 grudnia 2020

List otwarty Prezesa NRL do społeczeństwa oraz lekarzy i lekarzy dentystów