x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

8 sierpnia 2021

List otwarty Przewodniczących Okręgowych Rad Lekarskich do Ministra Zdrowia