x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

24 czerwca 2021

Obowiązkowe kasy fiskalne

Od dnia 1 lipca 2021 r. lekarze i dentyści muszą mieć kasę fiskalną online. Wynika to z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.06.2020 r. / Dz.U.20.1059/.

Wymóg ten dotyczy wyłącznie świadczenia usług w zakresie opieki medycznej w ramach indywidualnej praktyki lekarzy i lekarzy dentystów.

Link: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001059/O/D20201059.pdf