x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

13 października 2020

Oddelegowanie Lekarzy do pracy w związku z SARS-Cov-2