x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

12 czerwca 2020

Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów OIL w Płocku

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, Okręgowa Rada Lekarska zwołała 40.Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów w trybie obiegowym w dniach 10-26 czerwca 2020r. w celu podjęcia niezbędnych uchwał, których projekty przedstawiamy w załączniku. Po upływie terminu do oddania głosów, opublikowany zostanie protokół Zjazdu.

Uchwały zjazdu

Załącznik do uchwały zjazdu