x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

18 marca 2020

Opinia dot. szybkich testów diagnostycznych SARS – pismo KIDL

Szanowni Państwo,

w imieniu Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyi oraz Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Aliny Niewiadomskiej zwracamy się z prośbą o zapoznanie się oraz rozpowszechnienie załączonej opinii Konsultanta Krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej prof. dr hab. n. med. Katarzyny Dzierżanowskiej-Fangrat dot. stosowania tzw. szybkich testów kasetkowych wykrywających przeciwciała w klasie IgM/IgG w diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2.

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji

Załącznik