x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

24 maja 2022

Otwarte zebranie lekarzy dentystów

W dniu 2.06.2022 r. o godz. 18.00 odbędzie się otwarte zebranie lekarzy dentystów. W programie spotkania wybór i ukonstytuowanie się Komisji Stomatologicznej ORL, ustalenie zespołów roboczych Komisji, ustalenie planu działania oraz omówienie bieżących problemów środowiska.
Obecność delegatów lekarzy dentystów obowiązkowa.
Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie obecności na zebraniu
do dnia 31.05.2022 r. w Biurze OIL telefonicznie, drogą mailową lub smsem.
Ewa Szczutowska