x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

28 października 2022

Pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do Ministra Zdrowia w sprawie stopnia refundacji na receptach