x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

24 czerwca 2020

Pismo Prezesa NRL dot. ewentualnego ryzyka karania lekarzy

Zmiany wynikające z ustawy Covid -19 (tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0) dot. ewentualnego ryzyka karania lekarzy za tzw. błędy medyczne – pismo Prezesa NRL Andrzeja Matyi

https://nil.org.pl/aktualnosci/4898-samorzad-lekarski-sprzeciwia-sie-zmianom-w-kodeksie-karnym

ZAŁĄCZNIK