x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

4 listopada 2021

Pismo Wojewody Mazowieckiego do Prezesa OIL w Płocku