x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

20 grudnia 2021

Poradnik dla lekarzy – zmiany podatkowe Polski Ład