x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

8 listopada 2023

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców miasta Płocka w latach 2023-2025

Informacja o konkursie ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców miasta Płocka w latach 2023-2025”

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka uprzejmie informuje, że Zarządzeniem Nr 4657/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 października 2023r. został ogłoszony konkurs ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców miasta Płocka w latach 2023-2025”, jak również powołana została Komisja Konkursowa.

Podmioty uprawnione do udziału w konkursie ofert składają pisemne oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2023 roku.

Treść ogłoszenia o konkursie ofert, formularz oferty oraz szczegółowe informacje na temat przygotowania i warunków składania ofert dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka : www.plock.eu w zakładce Mieszkaniec/Zdrowie/konkursy ofert oraz BIP-ie: https://nowybip.plock.eu/  w zakładce Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia/Oferty i konkursy.