x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

17 grudnia 2021

Prośba Prezesa

Koleżanki, Koledzy – lekarze , lekarze dentyści !

Doktorantka Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Pani Wioletta Pomarnik, zwraca się do nas z prośbą o wypełnienie ankiety, będącej podstawą pracy pt.” Zarządzanie talentami w publicznych podmiotach leczniczych w Polsce”.

Biorąc pod uwagę problemy krajowego systemu ochrony zdrowia pogłębiona analiza może być niesłychanie przydatna w poprawnym interpretowaniu stanu obecnego i włączyć się w dyskurs poszukiwania optymalnych rozwiązań.

Dlatego pozwalam sobie prosić Państwa, Koleżanki, Koledzy, aby poświęcić kilka minut i wypełnić ankietę dostępną pod adresami podanymi poniżej.

Kwestionariusz dla:

1) kierowników placówek oraz kierowników zespołów w publicznych i prywatnych podmiotach leczniczych

2) personelu medycznego pracującego w prywatnych i publicznych podmiotach leczniczych

3) studentów kierunków medycznych

 

Dziękuję za poświęcony czas.

Prezes ORL w Płocku

lek. Ryszard Mońdziel