x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

10 stycznia 2022

Skandal w Bielsko-Białej

Zdewastowana elewacja Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Prezesi Okręgowych Izb Lekarskich wystosowali wspólne stanowisko.

Agresja w stosunku do lekarzy narasta. Antyszczepionkowcy zdewastowali elewację budynku Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsko-Białej. Sprawcy, których poszukuje policja, obok bulwersujących napisów zostawili na ścianie symbol Polski Walczącej.

Samorząd lekarski z całą mocą potępia takie działania.

W odpowiedzi na atak, którego antyszczepionkowcy dopuścili się w Bielsku-Białej, prezesi okręgowych izb lekarskich podjęli wspólne stanowisko:

Stanowisko Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich

Wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej aktów wandalizmu, a także chuligańskich napaści skierowanych przeciwko lekarzom dokonywanych przez przeciwników szczepień (jak ostatnie zdewastowanie siedziby Beskidzkiej Izby Lekarskiej poprzez umieszczenie na elewacji obraźliwych napisów), prezesi okręgowych izb lekarskich domagają się od rządzących jednoznacznego stanowiska popierającego szczepienia przeciw COVID-19 oraz podjęcia natychmiastowych, skutecznych działań zapobiegających dalszym atakom ich przeciwników.

W imieniu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich

Przewodnicząca Konwentu Prezesów OIL  Magda Wiśniewska

https://bil.bielsko.pl/