x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

18 maja 2022

Śladami wysiedleń z terenu Żychlina podczas II wojny światowej 21-23.04.1940 r.