x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

23 marca 2022

Słownik Polsko – Ukraiński dla lekarzy i farmaceutów