x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

27 kwietnia 2021

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie kwalifikacji do szczepień przez lekarzy stażystów