x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

13 września 2023

Szkolenie oraz płatne warsztaty pt. „Licówki porcelanowe lub kompozytowe – zalety, wady, estetyka, wykonanie”

 

Komisja Stomatologiczna ORL w Płocku

zaprasza

w dniu 20.10.23r  (piątek)

na szkolenie oraz płatne warsztaty

„Licówki porcelanowe lub kompozytowe –

zalety, wady, estetyka, wykonanie”,

 które odbędzie się w siedzibie  OIL w Płocku.

Spotkanie edukacyjne składa się z 2 części – wykładu teoretycznego i dla chętnych – warsztatu praktycznego polegającego na wykonaniu
i osadzeniu licówki kompozytowej na modelu.

Szkolenie prowadzi dr n.med. Ewa Jaskowska.

Udział w części teoretycznej jest bezpłatny.

W części praktycznej może wziąć udział 10 – 12 lekarzy dentystów – koszt ok. 500,- decyduje kolejność zgłoszeń.

Przy dużej ilości chętnych istnieje możliwość powtórzenia części praktycznej w innym terminie ustalonym z wykładowcą.

Chęć uczestnictwa w wykładzie, warsztacie proszę zgłaszać

do biura OIL do 21.09.23r.

Ewa Szczutowska