x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

16 grudnia 2020

Szpitale węzłowe zaszczepią personel medyczny i niemedyczny – zgłoszenia do 20 grudnia!