x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

27 grudnia 2023

Ubezpieczenia w roku 2024

W wyniku podjętych prac, od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. każdy lekarz należący do OIL Płock ma zapewnione w ramach opłacanych przez siebie terminowo składek członkowskich ubezpieczenie OC lekarza i lekarza dentysty (obowiązkowe lub dobrowolne w zależności od formy wykonywania zawodu).

WAŻNE!
Warunkiem niezbędnym do posiadania ochrony ubezpieczeniowej finansowanej przez Izbę ze składek członkowskich jest regularność i brak zaległości w ich opłacaniu przez lekarza.

W celu otrzymania imiennego potwierdzenia ochrony ubezpieczeniowej zapraszamy na stronę https://poil.mentor.pl/ubezpieczenie-medyczne/deklaracja/0

Każdy z Członków Izby ma również możliwość rozszerzenia zakresu ochrony we własnym zakresie o:
•       Dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza z sumami gwarancyjnymi pozwalającymi pokryć roszczenia pacjentów nawet do 5.000.000 PLN
•       Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej związanej z wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty
•       Ubezpieczenie NNW z ewentualnymi dodatkowymi klauzulami:
•       ekspozycji na materiał zakaźny HIV/WZW
•       agresji ze strony pacjenta
•       utraty dochodu przez lekarza w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku
•       Całoroczne ubezpieczenie turystyczne

Kontakt w sprawie ubezpieczeń:
Piotr Gnat
+48 56 669 32 78
piotr.gnat@mentor.pl

W celu przystąpienia do programu ubezpieczeń zapraszamy na dedykowaną platformę dla Członków OIL Płock, dostępną pod adresem:
https://poil.mentor.pl/ubezpieczenie-medyczne/deklaracja/0

W zakładce Ubezpieczenia odpis polisy, treść umowy zawartej z ubezpieczycielem oraz warunki ochrony. Dokumenty te dostępne są również w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku.