x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

2 lutego 2024

Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie treści pieczątki lekarskiej lub nadruku wykonywanego w ramach systemu komputerowego