x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

15 września 2020

Uchwała NRL w sprawie przyjęcia wytycznych dla udzielania świadczeń telemedycznych

Ważne dla lekarzy, którzy decydują się udzielać świadczeń telemedycznych: Uchwała NRL w sprawie przyjęcia wytycznych dla udzielania świadczeń telemedycznych