x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

8 stycznia 2021

Ważna informacja o obowiązku sprawozdawczym indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów