x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

2 lutego 2023

WAŻNE! Praktyki zawodowe / Informacja o obowiązku sprawozdawczym za 2022 r.