x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

3 stycznia 2024

13-15/09/2024 – III Ogólnopolska Konferencja Historyczna w Płocku pt. „Oblicza działalności historycznej izb lekarskich – ocalić od zapomnienia”