x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

3 października 2023

14/10/2023 – godz. 10:00 – konferencja „Chirurgia wewnątrznaczyniowa” prof. dr hab. n. med. Tomasz Jakimowicz, dr Krzysztof Kądziołka, aula Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku, ul. Małachowskiego 1.