x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

29 grudnia 2023

15/03/2024 – godz.17:30 – posiedzenie Prezydium ORL

przed posiedzeniem Okręgowej Rady Lekarskiej