x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

3 stycznia 2024

20/04/2024 – Gala Medali Honorowych, Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku.